Подкрепяща ръка

Прочит: Второзаконие 31:6-8

„… Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред теб; няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“
(Второзаконие 31:6)

Внукът ми Кийгън размахваше ръце и крака в басейна, опитвайки се да плува, но нямаше голям резултат. Аз го държах през цялото време, за да не потъне. Един от спасителите видя опитите ми да му помогна и ми даде следния съвет: „Нека плува с лицето във водата и да вдига глава само когато поема въздух. Когато главата е вдигната, тялото потъва надолу и е трудно да се плува“. Първоначално Кийгън категорично отказа да потопи лицето си във водата, но като събра смелост, го направи. Тогава започна да плува. Само за няколко дни той правеше цяла дължина в басейна, докато аз плувах до него. Когато главата му беше потопена, аз съвсем леко го докосвах, но не за да му помагам, а за да знае, че съм там.
Размислих повече върху това преживяване с моя внук и осъзнах, че същото прави Исус за мен. Той ме придружава, пази ме да не потъна, оставя ме да свърша своята част, но никога не ме изоставя.
Много пъти съм предизвиквана да потопя лицето си във водата на новото и непознатото. Това ме плаши – познатото е много по-сигурно. Но знам, че ако подхождаме с вяра и покорство, можем да бъдем сигурни, че Исус ще бъде с нас.

Молитва: Благодарим Ти, Исусе, че никога не ни забравяш и изоставяш. Амин.

Мисъл за деня: Исус е с мен, когато се впускам в непознатото.
Дона Скейлс (Орегон)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИМАТ ВНУЦИ.

Остави коментар

Live Reply