Подражатели на Христос

Прочит: Ефесяни 5:1-2

 

„И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“

(Римляни 12:2)

 

Алармата на близката напоителна система ме събуди. Няколко минути по-късно ясно чувах как една птица – присмехулник, я имитираше. Стана ми смешно, че вместо звук от друга птица, тя имитираше машина, създадена от хора.

Замислих се аз какво имитирам. Колко често се водя по човешките, вместо по Божите пътища? Усмивката ми застина, когато си спомних как само през изминалата седмица бях имитирала навиците на този свят много пъти. Бързо си направих грешни изводи за характера на една жена само по облеклото ѝ. Включих се в разговор, който подлагаше на съмнение чистите мотиви зад нечие служение. Телевизионните програми, книгите и музиката от изминалата седмица не бяха подходящи.

В днешния прочит апостол Павел ни насърчава да подражаваме на Божията любов. Често, вместо да гледам на хората с добротата и любовта, които Бог ми показва, мисля и действам по примера на този свят. Може би това е причината, поради която апостолът ни наставлява да следваме Христовия пример на живот, изпълнен със самопожертвователна любов. Когато се опитваме да бъдем като Него, Бог променя поведението ни, за да Му бъдем угодни.

 

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за примера на Христовата самопожертвователна любов.

 

Мисъл за деня: Днес ще се опитвам да подражавам на Христос.

Монтра Уивър (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОГО, КОГОТО ПРИБЪРЗАНО СМЕ ОСЪДИЛИ.

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply