Поеми риска

Прочит: Матей 5:11-16

„Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“
(Матей 5:16)

Когато бях на 19 години, почувствах Божия призив да се включа в една мисия, където щях да получа и съответното образование. Намирах се в ключов момент от живота си, когато трябваше да открия истински Бога, в Когото твърдях, че вярвам, в продължение на десет години, и това беше подходяща възможност. Бях готова да жертвам всичко останало, но никой от моите близки не беше съгласен с мен. Те ми казваха: „Как си сигурна, че това е Божият призив?“, напомняха ми, че имам добра работа, питаха ме какво ще правя след това. Всички тези въпроси издаваха притеснението на приятелите ми, че съм си изгубила ума.
Аз обаче имах абсолютен мир в сърцето си и бях сигурна, че зад тази идея стои Бог. Това ме накара да продължа напред. Следването на Божието водителство ме прави по-щастлива и пълноценна. Когато имам мир и следвам Божията воля, светя ярко в този свят. Хората виждат тази светлина и се интересуват на какво се дължи.
Понякога, за да бъдем на Божие разположение, трябва да поемем рискове. Някои от тях ни извеждат извън комфортната ни зона. Но точно сред тази несигурност светлината ни ще свети още по-ярко!

Молитва: Боже, помогни ни да сме готови да отидем там, където Ти ни призоваваш, и да се доверим на Твоето водителство, за да свети светлината ни в този свят. Амин.

Мисъл за деня: Дори когато хората се съмняват в правилността на избора ми, аз ще последвам с готовност Божия призив.
Аморел Браун (Гренада)

Да се молим за: СМЕЛОСТ ДА СЛЕДВАМЕ БОЖИЯ ПРИЗИВ.

Остави коментар

Live Reply