Погледни към хълма

Прочит: Марк 15:22-32

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“
(Йоан 3:16)

Когато бях малка, ходех в едно малко градче в Пенсилвания на гости на бабата на моята майка. Прабаба ми ме насърчаваше да се разхождам из града, защото аз се страхувах, че ще се изгубя. Тя ми казваше, че когато застана пред големия прозорец на магазина и погледна нагоре към хълма, ще видя нейната къща. Щом изпробвах това, спрях да се боя.
Години по-късно се върнах в тази малка къща. Моята прабаба отдавна беше починала, но аз отново се приближих до прозореца на магазина, погледнах към хълма и си припомних тази прекрасна жена, която винаги ме чакаше с любов.
Сега, във времето на Великия пост, ние отправяме поглед към един друг хълм – Голгота. Още веднъж ще си припомним последната вечеря на Исус с Неговите ученици, изпитанията и разпъването на нашия Господ, но скоро след това ще се зарадваме отново на Неговото възкресение.
Когато съм изгубена, объркана или изплашена, аз поглеждам към този хълм и зная, че там мога да намеря спасение. Христос ни обича толкова много, че пострада и умря за нас. Също както моята баба винаги ме очакваше на хълма в Пенсилвания, Христос очаква всеки един от нас, за да го посрещне в Своето присъствие.

Молитва: Господи, напомняй ни да гледаме към хълма, откъдето идва нашето спасение. Нека протягаме ръка към другите с Твоята любов и да ги водим при Теб. В името на Исус Христос. Амин.

Мисъл за деня: Христос ме очаква с голяма любов.

Да се молим за: ПРАБАБИТЕ И ПРАДЯДОВЦИТЕ.
Грейс Еперсън (Мичигън)

Остави коментар

Live Reply