Погледни нагоре

Прочит: Откровение 7:13-17

 

„Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.“

                                                                       (Откровение 7:15)

 

Една петъчна вечер със съпруга ми привършвахме изтощителната работа в двора на къщата. Когато всичко беше готово, седнахме, за да се полюбуваме на резултата. В този момент видяхме задната стена на къщата. „Мисля, че никога не съм забелязвал тази гледка, а ти?“ – каза той, сочейки към един дъб, който беше разпрострял клоните си над покрива.

Когато строяхме къщата, 100-годишният дъб беше там, но сега го виждахме от различна перспектива. Толкова години споделени проблеми и радости в тази къща и аз едва сега видях прекрасното дърво, което сякаш я беше обхванало в своята прегръдка! Беше вълнуващо.

Дъбът ми напомни за нашия любящ Творец. Ден след ден ние се грижим за своите семейства, посрещаме житейските предизвикателства, учим се да приемаме болките и благословенията и през цялото това време рядко се сещаме, че Бог ни пази, грижи се за нас, обича ни безусловно. Когато го осъзнаем, възхваляваме Господа и виждаме живота в нова перспектива.

 

Молитва: Боже, помагай ми да Те прославям във всичко, което върша днес, за да виждат и другите хора Твоята слава. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще отместя погледа си от проблемите, за да видя Този, Който ме обича и се грижи за мен.

Анет Макги (Алабама)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИМА НУЖДА ОТ БОЖИЯТА УТЕХА.

Остави коментар

Live Reply