Погледни от върха

Прочит: Псалм 27:1-6

„… ще ме издигне на канара. И сега главата ми ще се издигне над неприятелите ми, които ме обкръжават…“
(Псалм 27:5-6)

Слънцето се подаваше иззад хълмовете, когато с жена ми тръгнахме по пътеката, водеща към водопада Рамона в Орегон. Половината от пътя минаваше през гъста гора. По-нататък пред нас се откриха високи скали, които не виждахме преди това. От възвишението имаше просторна гледка.
В днешния прочит Давид иска Бог да го скрие от неговите врагове. Бог обаче го поставя нависоко – на скала, откъдето да види своите неприятели. Независимо дали става въпрос за физическо или духовно място, оттам псалмопевецът получава нова перспектива. Оттам проблемите изглеждат нищожни в сравнение с Божието величие.
Всички християни имат своите неприятели. Вярата ни непрестанно е подложена на изпитание, съмнението и страхът изпълват сърцата ни. Понякога те са толкова сериозни, че изпитваме нужда да се скрием. Но Христос иска да погледнем на изпитанията по друг начин – като на победени врагове. Можем да се доверим на Бога, защото Той ще ни изведе към победа.

Молитва: Могъщи Боже, благодарим Ти, че си нашата спасителна канара. Помогни ни да възлагаме доверието си на Тебе. Амин.

Мисъл за деня: С Христос битките ни са спечелени.
Чарлс Харъл (Орегон)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ ИЗПИТАНИЕ.

Остави коментар

Live Reply