Покана

Прочит: Псалм 16:5-11

 

„А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.“

(Ефесяни 2:13)

 

Веднъж, докато седях на кухненската маса, се наведох, за да вдигна един паднал прибор. Тогава забелязах самотна малка мравка на плочките. Тя се движеше в кръгове, които ставаха все по-широки, докато не попадна в една от фугите и следвайки правата линия, излезе от кухнята. Спусна се по прага и скоро намери свободата.

Тази мравка ме накара да се замисля за житейския си път. Като по-млад преминавах през живота безцелно, винаги се чувствах в капан или без ясна посока. Когато бъдещата ми съпруга ме покани на църква, всичко се промени. Нейната покана отвори пътя на свободата, който може да се открие само в Христос. Почувствах се спокоен, когато осъзнах, че вървя в правилната посока. Скоро открих мир, надежда и радост. Какво благословение беше да открия правилния път!

 

Молитва: Боже на благодатта и милостта, благодарим Ти, че ни откриваш пътя, който води към Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Една моя покана може да промени нечий живот.

Томас Джоунс (Флорида, САЩ)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ.

 

Остави коментар

Live Reply