Покана за споделяне

Прочит: Марк 16:9-20

 

„И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.“

(Марк 16:15)

 

Когато започнах да посещавам молитвените събирания в църквата, споделих как съм стигнала до Бога. Тогава Той ме подбуди да започна да записвам своите преживявания, за да ги споделям с повече хора. Не знаех обаче как да започна.

Един ден съпругът ми донесе вкъщи индонезийското издание на „Духовна манна“. Започнах да го чета и веднага се почувствах благословена от свидетелствата на Божите деца от целия свят. Макар и кратки, размишленията са изпълнени с дълбок смисъл и предлагат истинско насърчение. Молитвеното ръководство стана мое редовно четиво заедно с Библията.

В края на списанието видях покана да се включим като автори на размишления. Веднага благодарих на Бога, защото така отговаряше на моето желание да споделям вярата си. Написах някои свои истории и ги изпратих на редакцията. Дори да не бъдат публикувани, аз знам, че Бог се радва на желанието ни да споделяме вярата си, за да насърчаваме Неговия народ.

 

Молитва: Господи Исусе, помагай ни да бъдем Твои свидетели до края на земята. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво трябва да споделя за Христос?

Емириана Малелак-Бана (Индонезия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРАХУВАТ ДА СПОДЕЛЯТ ВЯРАТА СИ.

 

Остави коментар

Live Reply