Покажи ми пътя

Прочит: Псалм 16:1-11

„… бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда.“
(1 Петр. 3:15)

Преди да повярвам в Христос, бях отчаян и нямах радост. Знаех, че правя нередни неща, но дори не си помислях, че животът може да е по-добър. Тогава срещнах няколко човека в гимназията, в които видях нещо специално – техният живот беше различен, смислен. Докато ги наблюдавах, осъзнавах, че те не са просто радостни, а щастливи. Това беше странно за мен, но привличаше силно вниманието ми. Започнах да им задавам въпроси, а те ми отговаряха любезно.
Когато ме попитат как съм станал християнин, винаги се сещам за примера на тези щастливи християни, които показваха, че животът им има смисъл в Божието присъствие. Каквито и трудности да преживяваха, те винаги прославяха Бога. Мислеха, че е важно да споделят това и с мен, и ми помогнаха да разбера, че пътят на истинския живот и вечната радост може да бъде намерен само в Исус. Благодарен съм за този пример, който ми отвори вратата към новия живот.

Молитва: Господи, Ти си най-голямата ни радост. Благодарим Ти, че ни даваш нов живот в Исус Христос. Амин.

Мисъл за деня: Радостта ми в Христос въздейства на хората около мен.

Да се молим за: МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО ОЩЕ НЕ ПОЗНАВАТ ИСУС.
Майк Медейрос (Калифорния)

Остави коментар

Live Reply