Покорство

Прочит: Йоан 14:15-26

„И любовта е това: да ходим по Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите; както сте чули отначало.“
(2 Йоан 6)

Понякога приятелят ми Джерардо ме моли да се грижа за кучето му Есна – сладък, нежен и енергичен мопс. Тя не се нуждае от каишка. Не се отдалечава от мен, но дори това да се случи, трябва само да ѝ свирна или да я повикам, и тя с радост се затичва към мен. Есна ми се доверява инстинктивно, защото от опит знае, че няма да я нараня.
Докато съм с нея, често си мисля за пътя си с Христос. Библията ни казва, че животът ни ще бъде пълноценен и богат, ако Го следваме. В Бога „живеем, движим се и съществуваме“ (Деяния 17:28). Всяка фибра от моето тяло, от сърцето ми, от душата ми знае, че с Него аз съм в безопасност, че моят Творец никога няма да ме нарани. Имаме сигурност в Бога, стига да живеем в покорство към Него.
Понякога това не е лесно, но можем да се учим – чрез молитва, изучаване на Писанието, време с Бога. Когато ни е трудно, нека смирим себе си пред Господа и да поискаме от Него дара на покорството. Не винаги ще успяваме, но имаме един прощаващ Бог и нищо, абсолютно нищо не може да ни отдели от Неговата любов.

Молитва: Създателю, помагай ни всеки ден да живеем така, както Ти искаш от нас – следвайки Твоите напътствия. Амин.

Мисъл за деня: Покорството пред Бога носи любов, мир и радост в живота ми.

Да се молим: ДА БЪДЕМ ПОКОРНИ ПРЕД БОГА.
Даниъл Ладю (Ню Йорк)

Остави коментар

Live Reply