Полезен за Бога

Прочит: Псалм 92:12-15

„Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост…“
(Псалм 92:14)

Едно от нещата, които моята баба правеше за семейството ни, беше да нарязва стари дрехи на парчета, да ги съшива и да прави от тях кълбета. После с една голяма дървена кука ги превръщаше в красиви килими. Някои бяха големи и можеше да покрият целия под, други – по-малки и ги слагахме пред леглата. Когато станехме сутрин, беше хубаво вместо на студения под, да стъпим на меката постелка. Старите дрехи вече не изпълняваха първоначалното си предназначение, но ни служеха по нов начин.
С навлизането във възраст понякога чувстваме, че губим своята полезност. Но Бог винаги има цел за нашия живот. Може да не сме способни да вършим нещата, които сме вършили на младини, но с времето сме придобили знание и опит, които можем да споделим с другите. Дори в старостта си можем да търсим нови начини да прославяме Бога и да служим на хората.

Молитва: Милостиви Боже, помогни ни не да гледаме какво не можем да направим, а да мислим какво можем да направим, за да бъдем полезни служители. Амин.

Мисъл за деня: С Божията помощ мога да бъда продуктивен на всяка възраст.
Мери Луис Стетсър (Ню Джърси)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА БЕЗПОЛЕЗЕН.

Остави коментар

Live Reply