Помагам или преча?

Прочит: Марк 2:1-5

 

„И като не можаха да се приближат до Него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.“

(Марк 2:4)

 

Докато Исус беше в Капернаум, няколко мъже решиха да заведат при Него някой, който отчаяно се нуждаеше от помощ. Когато стигнаха до къщата, където се намираше Исус, не можаха да влязат заради тълпата.

В тази история виждам три категории хора: паралитик, верни приятели и тълпа. Хората от тълпата нямаха намерение да пречат на паралитика. Те вероятно изобщо не подозираха за неговото присъствие. Колко пъти сме били като тях? Гладните се нуждаят от храна. Затворниците имат нужда някой да ги посети. Списъкът е дълъг. И какво правим ние? Аз често осъзнавам, че съм препятствие пред нуждаещите се, но е твърде късно. Изискват се много усилия, за да бъдем верни Божи съработници. Трябва да имаме отворени очи и уши, за да разпознаем нуждата на хората; ръце и крака, за да се захванем за работа; сърца, които усещат кога пречим на някого и кога трябва да вложим всичките си възможности, за да помогнем.

 

Молитва: Господи, нека бъдем Твои съработници. Помагай ни да разпознаваме нуждите и да служим вярно. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да помагам или да преча. Какво избирам днес?

Линда Привът (Алабама)

 

Да се молим за: СЛУЖЕНИЯТА В МОЯТА ЦЪРКВА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply