Помагаш ли на някого?

Прочит: Лука 17:11-19

 

„… впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.“

(Филипяни 3:14)

 

По време на закуската Бил, един мой стар приятел, ми разказа за своите проблеми. Той се притесняваше, че не е полезен в служението със затворниците в неговия град. Много от тях бяха претърпели голяма промяна, но се бяха възвърнали към предишните си навици, след като излежаха своите присъди. Бил беше обезсърчен и искаше да се откаже.

Той ми разказа за няколко мъже, които дори след излизането си от затвора бяха успели да задържат промяната в живота си. Аз насърчих приятеля си, че си струва да продължи, защото макар и малък, резултатът е налице.

Не е трудно да се обезсърчим и да решим, че служението ни не е ефективно. Често чувстваме, че това, което правим, няма никакво значение. Но истината идва от Исус. Той ни казва, че всичко, което правим за някого в нужда, го правим за Него. Насърчението може да промени нечий живот.

 

Молитва: Исусе, помогни ни да разберем, че колкото повече обичаме Теб, толкова повече ще обичаме и хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Каквото направим за някого в нужда, правим го за Исус.

Чад Маккомас (Орегон)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЛУЖАТ В ЗАТВОРИТЕ.

 

Остави коментар

Live Reply