Помирен в Христос

Прочит: Колосяни 1:9-24

„… чрез Него да примири всичко със Себе Си – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.“
(Колосяни 1:20)

Преди години със съпруга ми бяхме помолени да помирим баща и син, които бяха скарани и не намираха никакъв път един към друг. По време на разговора двете страни бяха седнали разделени. Между тях имаше кръгла маса, която трябваше да ги предпази от саморазправа.
Когато те двамата заявиха, че служат на Господ Исус Христос, разговорът се насочи към това, което ги обединява: Христос. Благодарение на своята вяра те пристъпиха към помирението, което дотогава им се струваше невъзможно.
Ако сме помирени с Христос, ще можем да се помирим и със своите ближни, защото всички сме части на Христовото тяло.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че в Теб можем да се помирим със своите ближни. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Мога да простя, защото Христос ми е простил.
Шарлот Илунга (Южна Африка)

Да се молим за: СЕМЕЙСТВА, В КОИТО ИМА КОНФЛИКТ.

Остави коментар

Live Reply