Помниш ли ме?

Прочит: Исая 43:1-4

 

„А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израелю: Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти.“

                                                                                          (Исая 43:1)

 

Със съпруга ми сме пенсионирани възпитатели. Често ни спират бивши ученици и ни питат: „Помните ли ме?“. В повечето случаи се сещаме за имената им, но разбира се, не можем да помним хилядите деца, на които сме преподавали. Забелязвам, че когато не познаем някого, той се натъжава, а когато се сетим кой е човекът срещу нас, лицето му грейва от радост. Обикновено си припомняме истории от училище и всеки чувства, че е добре да бъдеш запомнен.

За мен най-прекрасното е, че Бог не забравя никого от нас. Макар че сме толкова много, Той познава всекиго. Колкото и да сме се отдалечили от Него, колкото и време да сме се лутали, Господ винаги ни помни, обича и вика по име.

 

Молитва: Създателю, благодарим Ти, че ни познаваш и обичаш. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог винаги ме помни.

Джанет Холоуей-Бергман (Мисури)

 

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply