„Помоли се за мен“

Прочит: Яков 5:13-16

„Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“
(Яков 5:16)

Докато чаках в банката, служителката, която ме обслужваше, сподели на своята колежка, че си е наранила крака. Подавайки ми квитанция, тя ми разказа малко повече и спомена, че болката е много силна. Помоли ме да се моля за нея. Аз ѝ казах, че ще го направя. Хванахме се за ръце на гишето и тихо се помолихме Бог да облекчи болката ѝ и да ѝ даде мир.
Обикновено, когато ме помолят за молитва, казвам, че ще го имам предвид, но не се моля веднага. Но когато мине време, често забравям за това. Библията ни дава много примери за обща молитва. Когато Исус беше разпънат, Неговите ученици се молеха заедно в горницата. Петър и Йоан, заедно със своите приятели, се молеха да устоят. Павел и Сила се молеха заедно в затвора.
Когато веднага се отзовем на молитвените нужди на своите братя и сестри във вярата, ще почувстваме Божието присъствие, сила и мир. Историите за общи молитви, които ни разказва Библията, ни вдъхновяват да се застъпваме за другите с увереност.

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за дара на молитвата. Нека никога не изпускаме възможност да се помолим за някого. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще търся възможности да се моля за другите.
Лай Сайърс (Флорида)

Да се молим за: БАНКОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply