Помощ

Прочит: Филипяни 4:10-20

 

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“

                                                                                 (Филипяни 4:19)

 

След операция на коляното ми предстоеше дълго възстановяване. Живеех сама и скоро разбрах, че ще имам нужда от помощ. Не бях свикнала друг да помага на мен и много се притеснявах. Когато най-сетне се реших да помоля за помощ, бях засипана от предложения от съседи, колеги и хора от църквата. Всичките ми нужди бяха задоволени. Чувствах любовта на хората.

Никога не съм се притеснявала за поискам помощ от Бога и знам, че често тя идва чрез хората. Писанието ни уверява, че Бог винаги ще посрещне нашите нужди, и аз съм разбрала, че това наистина е така. Но защо ми беше толкова трудно да се обръщам директно към своите приятели за помощ?

Библията ни насърчава да бъдем Божите ръце и крака в този свят, като се грижим за другите. Но докато се възстановявах от операция, осъзнах, че грижата за ближния е двупосочна. Както ние предлагаме помощта си на другите, така и трябва с готовност да приемаме тяхното желание да ни помогнат.

Сега се чувствам много добре и съм напълно възстановена. Вече знам, че трябва да се доверяваме на Бога и на хората, които Той изпраща в нашия живот.

 

Молитва: Благодарим Ти, Небесни татко, че винаги промисляш за нашите нужди. Помагай ни да разберем, че трябва да търсим и приемаме помощта на хората, които Ти изпращаш в нашия живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да приема Божията помощ?

Руби Труакс (Канада)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ Е ТРУДНО ДА ПОТЪРСЯТ ПОМОЩ.

 

Остави коментар

Live Reply