Помощ в нашата слабост

Прочит: 2 Коринтяни 12:5-10

 

„Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми?“

                                                                                (Псалм 121:1)

 

Когато видях обявлението пред църквата, разбрах, че приветствието, което бях подготвила, не отговаря на събитието. Бях разбрала неправилно, че ще говоря на обикновено женско събиране, а се оказа, че срещата е на жени от целия църковен окръг.

Влязох в църквата объркана и притеснена. Какво щях да кажа на всички тези хора, когато дойде моят ред? Все още не знаех, когато седнах до амвона в очакване да ме поканят отпред. Помолих Бог да ми помогне. Тогава ми хрумна да представя творчески някоя евангелска история, както правя в моята женска група.

Когато разглеждаме история от Евангелието на нашите женски събирания, се опитваме да вникнем в случилото се и да станем част от него. Този метод не е нов. Практикувал го е още Игнасио Лойола.

Изправих се и макар да се притеснявах, поведох аудиторията към няколко евангелски сцени. Те бяха напълно погълнати. Още веднъж се убедих, че Бог ни помага, когато признаем безпомощността си.

 

Молитва: Боже, помагай ни винаги да се обръщаме към Теб, особено когато съзнаваме, че не можем по никакъв начин да си помогнем сами. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог винаги ни помага, когато Го помолим.

Дороти О’Нийл (Австралия)

 

Да се молим за: ПРОПОВЕДНИЦИТЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply