Помощник от Бога

Прочит: Псалм 30:8-12

„Бъдете силни и храбри, не бойте се; нито треперете от тях; защото Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред теб; няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“
(Второзаконие 31:6)

Руската ми църква ме изпрати на конференция, затова пътувах към Будапеща. Много неща ме притесняваха – не знаех как да намеря мястото на конференцията, не можех да си позволя такси, не говорех унгарски. Сред пътниците имаше един възрастен унгарец, който можеше да ми помогне, но не исках да го питам. Помислих си, че като много хора на неговата възраст помни погрома, който нанася в Унгария съветската армия при въстанието от 1956 г.
След дълга молитва реших да се приближа към него и да му кажа какъв ми е проблемът. За моя изненада, той взе куфара ми, заведе ме до автобусната спирка, купи ми билет и помоли шофьора да ме закара където трябва. Опитах се да му върна парите, но той отказа. Подаде ми ръка, усмихна се и си тръгна.
Докато разглеждах красивия град, се молех и благодарях на небесния Отец, че ми изпрати този помощник. В доброто дело на непознатия видях изпълнението на Божието слово: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“ (Евреи 13:5).

Молитва: Господи, помогни ни да загърбим притесненията си и да се доверим на Тебе, наше прибежище и сила. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Ще търся Божията помощ във всички обстоятелства.
Татяна Клауди (Индиана)

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ Е ТРУДНО ДА СЕ ДОВЕРЯТ НА БОГА.

Остави коментар

Live Reply