Помощници

Прочит: Деяния 8:26-39

„И Филип се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исая, и каза: Ами разбираш ли каквото четеш? А той отговори: Как да разбера, ако не ме упъти някой?“
(Деяния 8:30-31)

Много ми харесват картините от кориците на „Духовна манна“, но понякога ми е трудно да разбера напълно какво е искал да изрази художникът. Затова се радвам, че винаги има интерпретация, която ме насочва към скритите послания. Без нея не бих оценила достатъчно прекрасните изображения.
Това ми напомня за многото случаи, когато не успяваме да прозрем плана, който Бог има за нас. За съжаление, не разполагаме с тълкуватели като Йосиф (вж. Битие 40:1-22) или Даниил (вж. Даниил 2:1-23), когато се чувстваме изпълнени с несигурност и неспособни да разрешим проблемите си. Но имаме възможност да се обърнем към Бога във всяко време от денонощието.
Можем да открием и много други „тълкуватели“ – пасторите, Библията, християнски книги, групите за библейско изучаване, приятелите християни. Бог ни дава всички тези помощници, за да можем и ние да помагаме на другите.

Молитва: Боже, когато изучаваме Библията, помагай ни да споделяме нещата, които сме разбрали, за да открият и другите истината на Твоето слово. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще споделям с другите възможностите да се уча от Божието слово.
Джанет Джилкрист (Айова, САЩ)

Да се молим за: ГРУПИТЕ ЗА БИБЛЕЙСКО ИЗУЧАВАНЕ.

Остави коментар

Live Reply