Посланици на Христос

Прочит: 2 Тимот. 2:3-5, 22-23

 

„И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява…“

(2 Коринтяни 5:20)

 

Бяхме преминали половината от военното обучение във Форт Нокс. Преди да ни пуснат за 24 часа, инструкторът ни напомни: „Всеки от вас представлява американската армия пред всеки, когото среща, и във всичко, което прави. Ако попаднете в ситуация, която би могла да злепостави армията, ще разберем. Ще отговаряте пред мен“. Въпреки строгостта му, знаехме, че желае най-доброто за нас. Не искахме да го разочароваме или да петним образа на американския военен.

По същия начин, след като приемем Исус като свой Господ и Спасител, ние ставаме Негови посланици. Където и с когото и да общуваме – в магазина, на работа, в ресторанта или когато говорим по телефона – ние сме Христови представители. Отнасяме ли се с уважение към касиерите и продавачите? Добри посланици на Христос ли сме винаги и навсякъде? Исус обича всички, защото всички сме Божи деца.

 

Молитва: Господи, помогни ни да не забравяме, че сме Твои посланици, където и да се намираме и с всеки, когото срещаме. Амин.

 

Мисъл за деня: Какъв посланик за Христос ще бъда днес?

Лиланд Гемсън (Аризона, САЩ)

 

Да се молим за: ВОЕННИТЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply