Постоянен спътник

Прочит: Псалм 73:23-28

„Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“
(Яков 4:8)

Преди известно време бях навън с един от учениците ми в предучилищния клас. Изведнъж, без някаква причина той ме попита: „Защо трябва да вярвам в Бога?“. Аз отвърнах: „Не трябва, но аз вярвам. Не мога да си представя живота си без Него“. Поговорихме за нещата, които Бог е направил, и се прибрахме за началото на часа.
Въпросът на моя ученик ме накара да се замисля защо вярвам в Бога. Както казах и на него, не мога да си представя живота си без силната връзка с моя Създател. Господ е мой постоянен спътник, мой Спасител и най-добър приятел. Мога да говоря с Него за всичко. Дори в тишината на утринта прекарвам време с Него, докато пия кафе. Споделям Му това, което е в ума ми, и Го моля да ме води. През деня се моля: „Помогни ми, Господи!“, „Моля Те, Господи“ или „Какво мислиш, Господи?“. По-късно, преди да заспя, признавам грешките си пред Него, като казвам: „Съжалявам, Господи“. Голямо насърчение е да знам, че Бог ме обича, чува ме, отговаря ми и ми прощава.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че си винаги в нашия живот. Нуждаем се от Тебе във всички обстоятелства и във всеки ден, който ни подаряваш. Амин.

Мисъл за деня: Бог е близо до мен и аз ще бъда близо до Него.
Бет Делонг (Хаваи)

Да се молим за: НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply