Постоянна връзка

Прочит: Ефесяни 1:15-23

„… непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си.“
(Ефесяни 1:16)

Когато разбрах, че колата, която току-що си бяхме купили, няма CD плейър, бях много разочарована. Как щяхме да слушаме любимата си музика по време на дългите пътувания? Тогава разбрахме, че има блутут – технология, която позволява безжичен пренос на данни. Свързах го с таблета си и можех да слушам което искам радио. Вълнуващо е да знаеш, че във въздуха около теб има десетки вълни, които не можем да видим, почувстваме, вкусим или помиришем. Аз не усещам нищо от въпросния пренос на данни. Въпреки това устройствата ги улавят и до слуха ни достигат думи и мелодии.
Това ми напомни за молитвата. Не знаем кой се моли за нас и не чувстваме молитвите на хората около нас. Но Бог ги чува и знае за всяка една молитва. Тази невидима връзка е много по-силна от връзките на технологиите – Бог винаги знае нашите нужди, чува всяка молитва и дава отговор.

Молитва: Отче, помогни ни да не забравяме, че винаги сме свързани с Тебе и когато се молим, Ти винаги ни чуваш. Амин.

Мисъл за деня: Бог е близо и мога да се обърна към Него в молитва.
Вайълет Несдоли (Канада)

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО СМЕ ОБЕЩАЛИ МОЛИТВА.

Остави коментар

Live Reply