Постоянство

Прочит: Евреи 10:19-25

„… нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който е обещал това.“
(Евреи 10:23)
Започнах да се съмнявам в правилния си избор на учител по английски език, след като все не успявах да премина средното ниво. Направих още веднъж теста и този път имах само една грешка. Оказа се, че съм използвал твърде много думи, които са излишни, а аз съм смятал, че ще помогнат есето ми да звучи по-добре. Когато разговарях с учителя, той ми каза, че по този начин мога да печеля пари с писане, но в неговия клас това не помага. Замислих се и реших да се старая повече. Накрая преминах на следващото ниво.
Често срещаме истории за постоянството в Библията. Такава е и историята за Вартимей. Исус приближаваше към Йерусалим, когато слепият Вартимей започна да вика след Него (Марк 10:46-52). Тълпата се опита да заглуши гласа му. Той можеше да се откаже, но започна да вика още по-силно, като молеше Исус да го изцери. Той го стори и човекът тръгна с Него по пътя. Вартимей със сигурност се радваше, че не се е отказал.
Когато ситуацията, в която сме попаднали, започне да се изплъзва от нашия контрол, ние се отчайваме. Мислим си, че никой вече не се интересува от нас. В такива моменти не бива да се отказваме, а трябва да постоянстваме в доброто, защото Бог е верен. Понякога животът изглежда прекалено тежък, но Господ ни помага да го изживеем с надежда.

Молитва: Боже, окуражи ни и нека нашата надежда да достига отвъд това, което очите ни виждат. Амин.

Мисъл за деня: Бог ми дава сила, за да устоя.
Чарлс Хъф (Илинойс)

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ.

Остави коментар

Live Reply