Постоянство

Прочит: Лука 10:38-42

 

„… да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.“

(Второзаконие 6:5)

 

Понякога не ми се ходи на богослужение. Обикновено извинението ми е, че нямам подходящи дрехи. Веднъж един приятел ме попита: „Същото извинение ли използваш, когато не ти се ходи на работа?“. За работа винаги си приготвям всичко необходимо и внимавам да не закъснея. Въпросът на моя приятел ме накара да се замисля. Реших да се облека и да отида на църква.

В десетата глава на Лука Мария остави своите задължения, за да послуша Господа. Струва ми се, че с желание жертваме много, за да угодим на себе си и на другите. Но любовта ни към Бога винаги трябва да ни връща при Него, защото „първо Той възлюби нас“ (1 Йоан 4:19).

Когато служим на Бога, ние проявяваме своето постоянство и благодарността си за всичко, което прави в живота ни. Както казва псалмистът: „Ето, няма да задреме, нито ще заспи Онзи, Който пази Израел. Господ ти е пазач; Господ е твой покров отдясно ти“ (Псалм 121:4-5).

 

Молитва: Господи Исусе, помагай ни да Ти служим неуморно и вярно. Молим се така: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Няма да се уморявам да служа на Бога.

Томас Адао Каломба (Ангола)

 

Да се молим за: ПОСТОЯНСТВО ВЪВ ВЯРАТА.

 

Остави коментар

Live Reply