Посвещение

Прочит: Марк 12:41-44

 

„Всеки да дава по силата си, според благословението, което Господ, твоят Бог, ти е дал.“

                                                        (Второзаконие 16:17)

 

Аз съм пастор. Веднъж, докато подписвах благодарствени писма до хората, помогнали финансово на църквата, едно писмо привлече вниманието ми. Човекът беше заявил, че е готов да помага с по 25 цента всяка седмица, което щеше да изглежда нищожна сума, ако не ставаше дума за един първокласник. Стойността на това посвещение не е в сумата, а в решението, което малкият беше взел, и в смисъла, който той влагаше в даването.

Спомних си на какво ме учеха моите родители: десет процента от това, което печелех от разнасянето на вестници, принадлежеше на Бога. Започнах да давам и давам до днес.

Посвещението, което прочетох, ме накара да се замисля и за бъдещето. Сега не зная какъв ще бъде животът на това малко дете след години, но готовността му да дава на Бога може един ден да го превърне в посветен и щедър християнин. Посвещението на Божието дело може да промени живота на някого, както и на цялата църква.

Същия ден, когато подписах благодарствената картичка на нашия малък дарител, дойде семейство, което искаше да помогне финансово за разгръщането на някои от църковните служения. Даренията не можеха да се сравняват по финансова стойност, но идваха от една и съща нагласа на сърцето.

 

Молитва: Боже, учи ни да даваме щедро. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да давам по-щедро за Божието дело?

Джеймс Харниш (Флорида)

 

Да се молим: ДА СЕ НАУЧИМ ДА ДАВАМЕ НА БОГА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply