Посвещение

Прочит: Марк 1:16-20

 

„И веднага ги повика; те оставиха баща си Заведей в ладията с надничарите и отидоха след Него.“

(Марк 1:20)

 

Когато Исус призова Своите ученици, те бяха заети със своите дейности. От днешния прочит става ясно, че всеки от тях се занимаваше с нещо и беше успешен в своето занимание. Но когато чуха призива на Исус да тръгнат след Него, всички те решиха да изберат този път. Тяхното посвещение беше безусловно.

Ние сме верни на различни неща – на семействата си, на църквата, на професията, на репутацията си. Всичко това изисква посвещение. Но както показаха апостолите, на първо място трябва да бъде нашето посвещение на Христос. Призовани сме от Него да бъдем верни свидетели на вярата. Апостолите избраха Христовия призив и му се покориха. Това трябва да направим и ние.

 

Молитва: Господи, помогни ни да Ти бъдем верни. Търси ни и ни призовавай отново към Себе Си, когато се отклоняваме. Давай ни сила, за да бъдем всеотдайни във вярата. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато Христос ме призове, трябва да се покоря и да Го последвам.

Уилям Дайк (Муриленд)

 

Да се молим за: НОВИ ВЕРНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ХРИСТОС.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply