Повече от победители

Прочит: Псалм 84:1-12

„… във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.“
(Римляни 8:37)

„Твърде трудно е, не зная дали мога да се справя“ – каза една от моите ученички, когато я попитах как ще реши една математическа задача. В този ден тя започваше да учи нов материал. Аз ѝ помогнах да научи формулата и да я прилага в конкретните задачи. Започнахме с по-лесни въпроси и постепенно преминахме към трудните. Когато се залавяше с някоя по-сложна задача, аз я насърчавах, като ѝ казвах: „Не се притеснявай. Можеш да я решиш. Аз съм тук и ще ти помогна“.
Замислих се колко често се притеснявам за различни проблеми, с които трябва да се справя. Тогава викам към Бога: „Много е трудно! Не мога да го понеса“. В такива моменти забравям, че всемогъщият Бог е винаги с мен.
Господ винаги е готов да ни помогне в нашите проблеми, но това не винаги означава, че ще ги премахне. Той понякога ни учи и ни дава сили да ги преодолеем. Бог винаги е до нас и ни показва как да бъдем повече от победители.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че ни помагаш да преодолеем трудностите. Не се страхуваме, защото знаем, че си винаги до нас. Амин.

Мисъл за деня: Ако Бог е откъм нас, кой ще е против нас (Римляни 8:31)?
Линавати Сантосо (Индонезия)

Да се молим за: ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ.

Остави коментар

Live Reply