Повече от сграда

Прочит: 1 Коринтяни 3:9-11

 

„… защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.“

                                                                                     (1 Коринтяни 3:9)

 

През годините съм присъствала на богослужения и неделно училище на много други места, освен в църковни сгради: в палатки, в една голяма къща, в киносалон, в бивша военна барака, в начално училище, в бивш склад, в конферентната зала на една банка. От опит знам, че църквата не е сградата. Църквата са хората, които се събират, за да хвалят Бога – да пеят, да се молят, да изучават Неговото слово и да го прилагат в живота си.

Голяма част от своите послания апостол Павел адресираше към домашни църкви (вж. Римляни 16:3-5; 1 Коринтяни 16:19; Колосяни 4:15 и Филимон 1-2). Това потвърждава моето убеждение, че църквата не е свързана с определен терен или сграда, а се състои от хората, които могат да се събират на различни места.

Натъжавам се, когато църковните сгради се продават, за да се превърнат в къщи или бизнес центрове. Но не бива да страдаме от това, защото Бог не обитава единствено в постройката. Исус е в сърцата и умовете на хората. Той е там, където са събраните в Негово име. Всички ние сме част от невидимата Христова църква.

 

Молитва: Велики Господи, благодарим Ти, че си сред нас. Помагай ни да живеем така, че другите да Те виждат в нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Аз съм част от Христовата църква където и да се намирам.

Мери Хънт Уеб (Ню Мексико)

 

Да се молим за: НОВИТЕ ЦЪРКВИ.

Остави коментар

Live Reply