Повече от знание

Прочит: Ефесяни 3:14-19

„… и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.“
(Ефесяни 3:19)

В семинарията учехме различни неща за Бога, църковната история, Библията, както и еврейски и гръцки език. Обучението продължава три или четири години и подготвя семинаристите за бъдещо служение. Тези, които завършват такова обучение, могат да проповядват или да дават утеха на хора, които се борят с трудните въпроси на вярата. Молитвата на Павел за ефесяните изключва всякаква възможност да познаем Бога единствено със собствените си възможности. Той се моли те да бъдат укрепени от Святия Дух и Христос да се всели в техните сърца. Така, а не с интелектуални постижения, те могат да „познаят Христовата любов“ (3:19).
Силата на Святия Дух, Христос в нашите сърца и Неговата любов са дарове, които не можем да получим от пастора. Те идват само от Бога чрез вяра, а не с опити за интелектуални достижения. Божията любов и присъствие са дарове от Бога. Добре е да знаем това.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за дара на Христовата любов, който надминава всяко знание. Амин.

Мисъл за деня: Бог има за нас дарове, които само Той може да ни даде.
Адам Бенсън (Северна Каролина)

Да се молим за: СЕМИНАРИСТИТЕ.

Остави коментар

Live Reply