Повече, отколкото мислим

Прочит: Марк 6:30-44

 

„А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава…“

                                                                   (Ефесяни 3:20-21)

 

Преди 20 години беше първото ми мисионерско пътуване. Тогава бях съвсем нова във вярата. В края на деня всеки от нас трябваше да сподели свое свидетелство за общо насърчение. Когато дойде моят ред, се почувствах неподготвена – като че ли нямах нищо насърчително за казване. Помолих Святия Дух да ме насочи към някой библейски пасаж. Така попаднах на историята за нахранването на множеството от Исус. Пет хляба и две риби бяха достатъчни за 5000 човека.

Това чудо проговори на сърцето ми. Ние нямаме много, което да предложим. Отиваме при Бога такива, каквито сме – изгубени, понякога обезкуражени и често с малка вяра. Но докато сме готови да дадем всичко, което имаме, Той ще добавя останалото. Щом имаме готовност да Му поверим вярата и талантите си, Той ще ги приеме и ще ги преумножи, за да благославяме и други хора.

Двадесет години по-късно аз все още се придържам към тази истина. На какъв могъщ и чудесен Бог служим!

 

Молитва: Отче, усилвай нашата вяра и благославяй труда на ръцете ни, за да бъдем светлина в този свят. В името на Исус се молим. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията благодат ни е достатъчна (2 Коринтяни 12:9).

Джули Сим (Сингапур)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО МИСЛЯТ, ЧЕ СА БЕЗПОЛЕЗНИ.

Остави коментар

Live Reply