Повече, отколкото можем да издържим

Прочит: 2 Коринтяни 1:8-11

 

„И Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя, и се надяваме на Него, че пак ще ни избави.“

(2 Коринтяни 1:10)

 

Мъдри насърчения от рода на „Бог няма да ти даде повече, отколкото можеш да издържиш“, понякога не помагат. Има тежки моменти, в които дори да се правим на силни, отвътре сме развалина.

Апостол Павел имаше различен подход към трудностите. Когато беше притискан от всички страни, той признаваше, че му е трудно да издържи, но въпреки всичко не спираше да изповядва своята увереност, че Бог ще го избави. Той уповаваше на Божите обещания и в същото време осъзнаваше, че се нуждае от молитвената подкрепа на останалите вярващи.

Понякога товарите ни са толкова непосилни, че стигаме до отчаяние, но нека не губим надежда, защото Бог е близо до отрудените. Когато самите ние не страдаме, можем да се огледаме, за да видим тези, които преминават през изпитание. Можем да се молим за тях. Молитвата за другите ни носи надежда, че Бог избавя всички, които Го призовават.

 

Молитва: Господи, помогни ни да разберем, че когато не можем да понасяме трудностите, Ти си готов да ни освободиш от тях и да ни помогнеш да се привдигнем. Амин.

 

Мисъл за деня: Възлагам надеждата си на Бога.

Денис Пас (Вирджиния)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ТРЕВОЖИ.

 

Остави коментар

Live Reply