Повече плод

Прочит: Йоан 15:1-8

„Всяка пръчка в Мен, която не дава плод, Той я отрязва и всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод.“
(Йоан 15:2)

Всяка година претърсвах бодливия малинов храст с надеждата да открия зрели плодове, но без успех. Тогава прочетох една статия за това как да увеличим добива си. Авторът обясняваше, че малините дават плод при растеж. Трябваше да изрежа старите издънки, за да получат новите повече светлина, както и повече хранителни вещества от почвата, освен това храстът имал нужда от пространство.
Последвах съвета и почистих старите издънки. Когато приключих, бях сигурна, че такова рязане ще унищожи растението. Представете си изненадата ми, когато през следващата пролет храстът се окичи с плодове!
В Евангелието според Йоан Исус оприличава Отец на земеделец, който отрязва всички пръчки, които не дават плод, а тези, които дават плод, подрязва, за да дават повече. Замислих се, че духовният ми живот има нужда от това прочистваме, което да го направи по-плодоносен. Например механичното повтаряне на едни и същи действия и думи може да отслаби моето свидетелство или да доведе до застой в молитвения ми живот. Четенето на Библията без размишление и търсене на Божието водителство става безсмислено. Прекалената заетост може да навреди на християнското ми служение.
Бог ни подтиква по различни начини да насочим отново вниманието си към вярата. Когато Той изреже старите ни навици и поднови посвещението ни на молитва, четене на Словото и служение, ние започваме да принасяме много по-голям плод за Неговото царство.

Молитва: Отче, благодарим Ти за това, че прочистваш живота ни, за да даваме повече плод за Теб. Амин.

Мисъл за деня: Бог прочиства живота ми, за да давам повече плод за Неговото царство.
Линда Рос Шоф (Мисисипи)

Да се молим за: ГРАДИНАРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply