Повече знаци

Прочит: Деяния 2:46-47

 

„И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал.“

                                                                       (Матей 28:19-20)

 

От амвона човек може да види ръба на килима, който съединява неговите две части. Той обозначава мястото, от което започва новата част на разширения през 1990 година църковен салон. Да, от амвона виждам проблем, но това не са частите на килима, а фактът, че 20 години по-късно нямаме нужда от ново разширяване. Растежът спря. Някъде по пътя основната ни цел – да достигаме до повече хора – се изгуби.

Ранната църква знаеше как да нараства. Първите християни не променяха своята цел и не спираха да носят Благата вест по целия свят. След чудото на Петдесетница те можеха да спрат, но продължиха да проповядват. Надявам се някой ден всички наши църкви да имат видими знаци за своя растеж.

 

Молитва: Господи, влей в нас желание да достигаме целия свят с вестта за спасение. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни е изпратил да създаваме Негови ученици.

Анди Клап (Северна Каролина)

 

Да се молим за: ЖЕЛАНИЕ ДА СПОДЕЛЯМЕ БЛАГАТА ВЕСТ.

 

 

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply