Повярвай!

Прочит: Матей 14:22-32

 

„… като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.“

                                                                     (Евреи 12:2)

 

Веднъж в църквата чух една жена да благодари на Бога за ново семейство, което беше дошло на богослужение. По-рано няколко човека бяха ходили в дома на тези хора и те ги бяха приели и посрещнали, въпреки че им бяха непознати.

Замислих се за днешния библейски пасаж, който разказва как учениците видяха Исус да ходи по водата. Представих си себе си в тази ситуация – как виждам своя Учител от ладията. Чувам Го да ми казва, както каза на Петър: „Ела“. Помислих си колко смел трябва да е бил той, за да слезе и да тръгне по водата, и се запитах: какво бих сторила аз? Да, Петър се изплаши и започна да потъва, но преди това се довери на Спасителя дотолкова, че да слезе от ладията и да тръгне по вълните.

Исус ни предизвиква да Му се доверим и да тръгнем в посоката, която Той ни посочва. Ако гледаме и слушаме с вяра, ще знаем, че Неговата сила ще ни подкрепи където и да се намираме. Няма толкова дълбока вода, която да ни потопи, ако възлагаме вярата си в Христос. Затова нека тръгнем смело по водата и с вяра да следваме Този, Който ни призовава.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че ни обичаш толкова много, че ни призоваваш да работим за Твоето дело. Нека послушаме Твоя призив с вярата, че ще ни преведеш безопасно през бурните вълни на живота и че не бива да се страхуваме. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес, когато Бог ме призовава, ще повярвам и ще Го последвам.

Ивелис Батиста (Доминиканска република)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИДВАТ В МОЯТА ЦЪРКВА

Остави коментар

Live Reply