Прахът по нашите души

Прочит: Яков 1:22-25

 

„Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.“

(Деяния 3:19)

 

С наслада се отдавам на безценното следобедно време, което мога да посветя на четене. Отивам да вдигна щорите и светлината изпълва стаята. Оглеждам се и – изненада: всичко е покрито с прах! Когато беше тъмно, не го забелязвах, но той е бил в стаята през цялото време.

Скритият прах ми напомни за собствената ми промяна. Преди да повярвам в Христос, се чувствах спокойна, като не обръщах внимание на греховете си. Сега чувам Неговия глас от страниците на Библията, в молитвата, в думите на другите християни. Радвам се, че Исус ми показва моите слабости чрез Святия Дух, както светлината осветява праха. Искам винаги да чувам този Божи глас, за да се справям със своите грешки и с товара на вината.

Когато признаем греховете си, Бог ни прощава. Благодарността и мирът, които Той ни дава, прогонват чувството на срам и отчужденост и ни помагат смело да се изправим срещу прегрешенията. Тяхното осъзнаване е първата необходима стъпка в процеса на прощението, който ни приближава към Бога и ни освобождава от товара на вината.

 

Молитва: Боже, помогни ни да разберем, че признаването на греховете е необходима стъпка към нашето духовно възстановяване и приближаване към Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог приема нашето разкаяние и ни прощава.

Дарлин Елис (Орегон)

 

Да се молим: ДА ОСЪЗНАВАМЕ СВОИТЕ ГРЕХОВЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply