Праведност

Прочит: Евреи 10:16-22

 

„А сега и независимо от закона се яви Божията правда… чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват…“

                                                                      (Римляни 3:21-22)

 

Понеже рядко приготвям вкъщи сладкиши, нямам достатъчно съдове и се налага да импровизирам. Когато в рецептата пише „голяма купа“, аз избирам най-голямата от тези, с които разполагам. Разбира се, стават и грешки, като например преливащо по масата тесто – най-голямата ми купа се е оказала твърде малка.

Нещо такова се случва и с нашата праведност. Ние сравняваме себе си с това, което ни е най-близко като пример – другите хора. Склонни сме да мислим, че щом не сме извършили прелюбодейство или не сме убили някого, или пък не сме правили нарушения, каквито правят другите, Бог е доволен от нас.

Библията обаче ни казва друго нещо. Бог не ни сравнява с другите хора, дори с най-големите праведници. Мярката за праведност е самият Той. Когато Го нарекоха „благ учител“, Исус отговори: „Никой не е благ, освен един Бог“ (Марк 10:18).

Съобразно тази мярка всички ние сме за окайване, но за щастие, милостивият Бог „за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“ (2 Коринтяни 5:21). Чрез Христос и Неговата жертва ние сме примирени с Бога.

 

Молитва: Отче, благодарим Ти, че сме спасени благодарение на жертвата на Твоя Син. Амин.

 

Мисъл за деня: Ние сме примирени с Бога благодарение на Христовата жертва.

Лайза Стакпол (Уисконсин)

 

Да се молим за: ПО-ГОЛЯМА ВЯРА В БОГА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply