Правилната нагласа

Прочит: Второзаконие 3:21-28

 

„Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите.“

(1 Солунци 5:11)

 

В ръководството на Европейския библейски институт постъпи нова служителка – млада, енергична и общителна дама, която скоро можеше да поеме част от моите отговорности. Аз трябваше да избера как да реагирам на това – със завист или позитивно.

Докато четях третата глава на Второзаконие, Бог насочи вниманието ми към заповедта, отправена от Него към Моисей: „Заръчай на Исус, насърчи го и го укрепи“ (ст. 28). Ето това Той искаше и от мен – да насърча и подкрепя новата си колежка и дори нещо повече – да отбележа нейните постижения пред директора. Реших да постъпя точно така и днес с нея сме в много добри отношения.

Нуждаех се от Божията помощ, за да продължа да подкрепям своята колежка, особено когато тя пое част от работата, която най-много обичах да върша. Намирах насърчение в Неговото слово, например в Римляни 7:18: „Защото зная, че у мен, т. е. в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша“. Благодарна съм, че Господ действа в нашите сърца, особено чрез Своето слово, за да желаем и да изработваме своето спасение (Филипяни 2:12-13).

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, че Словото Ти оживява в нашия живот всеки ден. Помагай ни постоянно да се поучаваме от него. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни благославя, когато насърчаваме своите ближни.

Рут Нюсбумер (Франция)

 

Да се молим за: СВОИТЕ КОЛЕГИ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply