Правилният път

Прочит: Псалм 25:4-10

„Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш…“
(Псалм 32:8)

Прибирах се сама с колата през нощта, когато ненадейно попаднах на непознато място. Бях тръгнала в грешна посока и сега изобщо не знаех къде се намирам. Чувствах се объркана и притеснена. Добре че забелязах позната сграда, за да открия верния път към дома.
Тази случка ме накара да се замисля за хората, които са тръгнали по грешен път в духовния си живот и сега се лутат. Всички сме обърквали пътя и така сме се отдалечавали от Бога. Докато блуждаем по някоя привлекателна пътека, ни се струва, че знаем къде отиваме, но с времето липсата на правилна ориентация носи несигурност и тревога, защото изгубваме крайната си цел.
Исус е пътят, истината и животът (Йоан 14:6). С Негова помощ можем да открием правилната посока и да помогнем и на други да го сторят.

Молитва: Боже, Който ни закриляш, прости ни, че се отклоняваме от Твоя път. Разчитаме на Теб, за да ни водиш по пътя към радостта от покорството и вечния живот в Исус Христос. Амин.

Мисъл за деня: Никога няма да се изгубя, ако следвам Божия път.
Нели Рейна (Аржентина)

Да се молим за: ДУХОВНИТЕ НАСТАВНИЦИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply