Правилният въпрос

Прочит: 1 Коринтяни 3:6-11

„… така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при Мен празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“
(Исая 55:11)

Докато се прибирала вкъщи една сутрин, съпругата ми забелязала на улицата голяма табела с надпис: „Исус е единственият път към небето. Накъде си тръгнал?“. Тя ме попита мисля ли, че подобни табели имат ефект. Първоначално казах, че не смятам така, но след малко се замислих, че си задаваме грешния въпрос. Сякаш Святият Дух ме попита: „Кога за последно ти говори за своята вяра?“. Трябваше да си задам правилния въпрос.
Призивът, който нашият Господ отправи към учениците Си, беше: „Идете!“. Исус иска да бъдем част от създаването на нови ученици. Вместо да оценявам усилията на другите, трябва да се замисля какво правя аз, за да изпълня този призив.
Всеки от нас е призован да споделя вярата по собствен начин. Каквито и да са методите ни, Исус е силен и ще доведе усилията ни до добри резултати. Трябва да имаме доверие на Христовата сила. Правилният въпрос е свързан с нашите дела, а резултатът зависи от Него. От нас се иска да бъдем готови.

Молитва: Господи, молим Те, води ни, за да участваме в създаването на Твои ученици. Показвай ни хората, с които можем да споделим Твоята любов. Амин.

Мисъл за деня: Какво правя за разпространението на евангелието?
Стивън Джонсън (Калифорния, САЩ)

Да се молим: ДА ПРИЗНАВАМЕ УСИЛИЯТА НА ДРУГИТЕ.

Остави коментар

Live Reply