Празникът не свършва

Прочит: Колосяни 3:12-17

„Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.“
(Лука 2:10)

Със семейството ставахме от празничната рождествена трапеза, по време на която си бяхме разменили подаръци. Роднините се тръгваха. „Е, мина и това Рождество“ – каза съпругът ми, докато се настаняваше в любимия си стол. „Нека не бързаме“ – усмихнах се аз. Искаше ми се аз и семейството ми да запазим радостта от Христовото рождество през цялата година. За жалост, тя изчезва с премахването на видимите белези на празничното настроение. Ни прибираме рождествените фигури и украсата и се връщаме към обичайното си ежедневие. Но радостта никога не трябва да угасва.
Непрестанно трябва да показваме с поведението и разговорите си, че Божият Дух живее в нас. Можем да бъдем пламък, който да стопля студените сърца. Думите ни могат да лекуват и привдигат. Всички можем да показваме 365 дена в годината, че с надежда очакваме нашия Спасител.

Молитва: Отче, помагай ни да чувстваме Твоето присъствие всеки ден, а не само на празника. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Мога да празнувам присъствието на Христос в моя живот всеки ден от годината.
Уилма Верних (Тенеси)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПЪТУВАТ ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

Остави коментар

Live Reply