Пречупена тръстика

Прочит: Исая 42:1-9

 

„Пречупена тръстика няма да отреже и замъждял фитил няма да угаси; ще постави правосъдие според истината.“

                                                                                            (Исая 42:3)

 

Всяка цивилизация е открила и развила методи за използване на тръстиката – в строителството, в плетени изделия, за постелки. Тръстиката е полезна и красива, но не и ако е счупена.

 Когато имаме белег на кожата си, той е знак, че сме се наранили. Виждаме раната, но нараняването може и да е по-дълбоко. Аз се чувствам като пречупена тръстика, тъй като нося раните от сексуална злоупотреба. Днешните думи от книгата на пророк Исая ми дават мир и разбиране. Исус е моят верен и любящ Спасител. Също както Бог се грижи за една пречупена тръстика сред толкова много, Той се грижи и за мен, защото ме познава напълно.

Исус добре разбира нашите чувства ва самота и болка. Той сам понесе цялата несправедливост на нашия свят. С любов и съчувствие Господ се навежда към нас и поема в ръцете Си всяка пречупена тръстика, за да се погрижи за нея. Той няма да пропусне нито една искра на вярата, колкото и да е слаба тя. Бог ни обещава, че в точното време ще възвести и изпълни правдата. Благодарение на Христос пречупената тръстика може да бъде възстановена.

 

Молитва: Исусе, благодарим Ти, че разбираш нашата болка и че ни лекуваш и променяш. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус е Избавителят, Който пострада за нас.

Дженифър Дъджинг (Австралия)

 

Да се молим за: ЖЕРТВИТЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА.

Остави коментар

Live Reply