Предишните неща

Прочит: Филипяни 3:1-15

 

„Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития.“

                                                                              (Исая 43:18)

 

Понякога миналите грешки ме обсебват прекалено и ме карат да се чувствам зле. Как да забравя, че не постъпих разумно и затова сега не се радвам на добра кариера, или че нараних някои хора с необмислените си думи?

Мисли като тези могат да парализират. Вероятно апостол Павел е изпитвал същото неприятно чувство. Той със сигурност искаше да забрави много неща. Заблуждавайки си, че служи на Бога, Павел бе избил много християни и когато накрая повярва в Исус, преживя отхвърляне, преследване и изтезания. Въпреки всичко, изпълнен с вяра, той подновяваше своята сила и се посвети напълно на великата мисия: „като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус“ (Филипяни 3:13-14).

Избрала съм тези думи за свое мото. Когато негативните спомени изпълнят ума ми, си припомням стиховете от Филипяни и сякаш Святият Дух ми нашепва: „Забрави миналите неща“. Чувствам се силна да продължа напред.

 

Молитва: Боже на милостта, освободи ни от натрапчивите спомени за минали грешки, които ни пречат да продължим своя път. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се освободя от неприятните спомени и ще следвам Христос.

Елизабет Розаян (Пенсилвания)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ВПРИМЧЕНИ В ЛОШИ СПОМЕНИ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply