Прекрасен дар

Прочит: Еклисиаст 3:1-12

 

„Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“

(Псалм 90:12)

 

„Нека само довърша тази страница“; „Само да се обадя по телефона и идвам“ – заради пасторското ми служение съпругът ми често чуваше това от мен. Хората имаха очаквания и поставях тези свои отговорности на първо място. Но едната страница често ставаше три страници, а телефонното обаждане продължаваше час и навън се стъмваше, докато той ме чакаше. Имах достатъчно оправдания. Мислех си, че все ще дойде денят, когато ще можем да отделяме повече време един за друг. Съпругът ми не се оплакваше, но аз пропусках златни възможности. Не знаех, че времето ни заедно ще свърши внезапно, когато инсулт отне живота му на 65-годишна възраст.

Днешният прочит ни напомня, че има време за всяко нещо, а апостол Павел казва, че Бог ни дава изобилно да се наслаждаваме (1 Тимот. 6:17). Времето с брачния партньор е време на радост, но заради многото си ангажименти пропускаме това благословение, което Бог ни дарява. В Евангелието според Марк Исус дава да се разбере, че времето с любимите хора е важно (6:30-32).

Непрекъснатите ми извинения ограбиха радостта от прекрасния дар да бъда със своя съпруг. Колкото и да е важна работата ни, Бог иска да живеем щастливо.

 

Молитва: Боже, помогни ни да не позволяваме на ангажиментите да ограбват времето с нашите близки. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се радвам на времето, което Бог ми дарява.

Джанин Бренър (Пенсилвания, САЩ)

 

Да се молим: ДА ЦЕНИМ ВРЕМЕТО С ЛЮБИМИТЕ СИ ХОРА.

 

 

Остави коментар

Live Reply