Преместване

Прочит: Псалм 107:1-8

„… Където идеш ти, и аз ще ида, и където останеш, и аз ще остана…“
(Рут 1:16)

Днешният библейски стих звучи романтично по време на сватбена церемония, но не и когато ми се налага да си опаковам багажа и да последвам съпруга си в нов град. Молех се и се надявах, че идеята не беше само негова, но и на Бога. Беше тежко да оставя първия ни дом, църквата, приятелите. Със заседнала в гърлото буца, сложих двете деца на седалките им в колата, натоварих багажа и заедно потеглихме към новия си дом.
Съпругът ми работеше много часове на новата работа и докато се грижех за децата, аз имах повече време да чета и да се моля, отколкото преди. Сприятелих се с Бренда, която живееше на нашата улица и беше християнка. Решихме да сформираме женска група за библейско изучаване. За няколко месеца много жени започнаха да я посещават и повярваха в Бога. Година по-късно обществото ни се разрасна и идваха жени от целия град. В резултат на това се постави началото на дванадесет домашни групи за библейско изучаване на различни места в града.
Когато ни предстои сериозна промяна, можем да я приемем като духовно приключение. Където и да отиваме, Бог вече е там и е подготвил мястото за нас.

Молитва: О, Господи, помагай ни да не забравяме, че Ти вървиш пред нас и приготвяш пътя ни. Амин.

Мисъл за деня: Където и да отивам, Бог е пред мен и приготвя моя път.
Роуз Брандън (Канада)

Да се молим за: СЕМЕЙСТВА, КОИТО СЕ ПРЕМЕСТВАТ В НОВ ГРАД.

Остави коментар

Live Reply