През Червено море

Прочит: Изход 14:19-30

 

„Така в онзи ден Господ избави Израел от ръката на египтяните…“

(Изход 14:30)

 

Дойде моят ред да водя библейския час в неделя. Текстът беше от Изход и разказваше за Божията вярност към Неговия народ. Имало е моменти в живота ми, когато съм преминавал през „Червено море“ и Бог ме е избавял. Например когато бях на 18 години, ме блъсна камион. Помня как хората започнаха да викат. Чух някой да казва: „Момчето е мъртво. Да се махнем от пътя, преди камионът да избухне в пламъци!“. Никой не очакваше да оцелея. Истината е, че Бог винаги е бил с мен. Нараняванията ми от този инцидент бяха много по-малко, отколкото се очакваше. За по-малко от месец ме изписаха от болницата.

Дори в ежедневните обстоятелства виждам как Бог отваря пред мен пътя и ме превежда през дълбоко море. Той иска да бъдем свободни от всичко, което ни поробва, да не губим надежда и да не забравяме, че винаги е с нас.

 

Молитва: Боже, освобождавай ни от всичко, което ни потиска. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Какво съм научил от собственото си избавление?

Яри Морено (Пуерто Рико)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЛЕД КАТАСТРОФА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply