При Уили

Прочит: Йоан 6:43-48

„Ето, поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори, понеже, като имаш само малка сила, пак си опазил Моето слово и не си се отрекъл от името Ми.“
(Откровение 3:8)

Още помня свистенето на гумите по пясъчния път, който водеше към дома на приятеля ми Уили. Виждам го как стои до вратата и маха с едната ръка, докато с другата се подпира на бастуна си. „Защо се забави толкова?“ – питаше той, а аз отвръщах: „Спрях по пътя, за да питам един елен за посоката“. Тази шега винаги го разсмиваше.
Сядахме и си говорехме за природата, за децата му, както и за гнева и безсилието, които му беше причинил прекараният инсулт. Аз повече слушах. Той имаше нужда да споделя. Уили беше натрупал дълга история на алкохолна и наркотична зависимост, грешни решения и болка, която таеше в себе си.
Посещавах го в продължение на година, а той все повече отпадаше. Не говореше за Бога. Казваше: „Това не е за мен, и така съм си добре“. Един ден, докато приближавах към тях, той излезе пред мен сред високата трева. „Направих го“ – ми каза. „Какво си направил?“ – попитах аз, а той заяви: „Станах християнин и ще се променя“. Усмихнах се и доволно поклатих глава. Тръгнахме заедно към входната врата. В последните месеци от живота на Уили Святият Дух го беше приканил да прекрачи църковния праг и да остане завинаги с Бога.

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за възможностите да споделяме Твоята любов и милост с хората. Амин.

Мисъл за деня: Малките ми дела могат да предизвикат голяма промяна в живота на някого и в неговия път към вярата.
Мат Саймънс (Кентъки)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИМА НУЖДА ДА ГО ИЗСЛУШАМ.

Остави коментар

Live Reply