При всякакви обстоятелства

Прочит: Авакум 3:16-19

 

„Но аз ще погледна към Господа, ще чакам Бога на спасението си; Бог мой ще ме послуша.“

(Михей 7:7)

 

Един от любимите ми библейски пасажи е молитвата на Авакум. Тя ми стана много близка на сърцето веднъж, когато акумулаторът ми отказа на път към дома. Спрях на паркинга на близкия търговски център, защото заваля. Стъмваше се, с дъщерите ми бяхме гладни и нямах почти никакви пари – дори да се обадя по телефона.

Отидох при едни полицаи наблизо, помолих ги за помощ да се обадя на съпруга си и когато се върнах в колата, започнах да се моля на глас. Скоро около нас се събраха хора, които ни предложиха помощ. В този толкова стресиращ момент чувствах Божието присъствие. Въпреки че проблемът не можеше да се реши веднага, започнах да се успокоявам.

Да си вярващ, не означава просто да ходиш на църква в неделя и да пееш химни. Вярващият човек търси Бога и Го прославя всеки ден, независимо от обстоятелствата. Пророк Авакум изпитваше дълбока тревога, но се молеше и славеше Господа. Той ни напомня да бъдем търпеливи. Бог не го беше забравил, няма да забрави и нас.

 

Молитва: Верни Боже, помагай ни да не забравяме, че сме Твои, когато над нас се спуска мрак. Усилвай нашата решителност да Те прославяме при всякакви ситуации. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: В моменти на криза ще остана силна и ще прославям Бога.

Анджелика Афу (Панама)

 

Да се молим за: ПОЛИЦАИТЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply