Прибежище

Прочит: Лука 6:12-16

„Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб; с песни на избавление ще ме окръжаваш.“
(Псалм 32:7)

Преди години трябваше да се справя с няколко проблема наведнъж. Не знаех какво да правя и нямах с кого да разговарям. Реших да потърся тихо място, за да споделя с Бога тревогите си. Избрах една от стаите на втория етаж от дома си. Седнах и започнах да се моля. Казах на Бога всичко, което ме тревожи, и поисках мъдрост и водителство. Сърцето ми беше изпълнено със страх и притеснение, но Божието присъствие го изпълни с мир. Знаех, че Господ никога няма да ме остави сама.
Тази стая все още е моето тихо място. Там се моля, чета Библията и понякога пея на Бога. Мястото е ценно, но още по-ценно е присъствието на моя Господ. Той е истинското мое прибежище. Във всяка ситуация, независимо дали съм радостна или тъжна, мога да намеря сигурност в това присъствие.

Молитва: Боже, каквото и да се случва в живота ни, Ти си нашата надежда и сила. Не бива да се страхуваме, защото при Тебе намираме сигурно прибежище. Молим се така, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Каквото и да се случва, Бог е моето прибежище.
Мелиана Сантосо (Индонезия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА В ОПАСНОСТ.

Остави коментар

Live Reply