Приближавайте се

Прочит: Псалм 113:1-9

„Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“
(Яков 4:8)

Преди известно време децата и внуците ни, които живеят в друг щат, ни гостуваха за една седмица. Забелязах, че всички имаме свои навици в ежедневието. Някои проверяват телефона си постоянно. Други излизат на разходка. Децата обичат да носят със себе си играчки. Някои си похапват по няколко пъти и затова миех съдовете по-често от обикновено.
Докато наблюдавах това, си помислих, че ако със същото старание четем Библията и се молим, ще се приближаваме много повече до Бога. Реших, че мога да се моля, докато мия съдовете. Предложих на децата и внуците да се молят всеки път, когато решат да хапнат, да проверят телефона си или да излязат на разходка. Библията ни напомня, че ако се молим непрестанно и се приближаваме към Бога, и Той ще се приближава към нас.

Молитва: Боже, помогни ни да мислим за Теб през деня, за да се приближаваме към Теб. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще направя молитвата част от ежедневните си навици.
Ани Гипсън (Мисури)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПЪТУВАТ, ЗА ДА ГОСТУВАТ НА СВОИТЕ БЛИЗКИ.

Остави коментар

Live Reply